„Aki megszereti, többet nem engedi el...”

- K.M. Cashflow Tervező szoftver felhasználóSzolgáltatási szerződés


1. A Szolgáltató
1.1  A www.cashflow-mernok.hu honlapot a Cashflow Mérnök International Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.
1.2  A Szolgáltató adatai:
Képviselő: Hídvéghy Tímea
Székhely: 2120 Dunakeszi Dr. Brusznyai Árpád utca 3. Fszt. 2.
Telefon: 06 70 334 5177
Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nyilvántartva: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 981859
Adószám: 23862151-2-13 
Posta cím: 2120 Dunakeszi Dr. Brusznyai Árpád utca 3. Fszt. 2.

2. A szolgáltatás igénybevétele
2.1  A megrendelések leadása a Cashflow Mérnök International Kft honlapján elektronikus úton a megrendelési űrlapok kitöltésével, e-mailben vagy telefonon jelezve lehetséges, interneten keresztül a www.cashflow-mernok.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.
2.2  Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül. E kötelezettség teljesítése azonban nem mentesíti a Szolgáltatót az esetleges szerződésszegés egyéb következményei alól.
2.3  A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
2.4  A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.
2.4.1  A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 munkanapon belül.
A Pénzügyi Tervezés és Bevétel Teremtés Coaching nevű szolgáltatás esetén az Ügyfélnek egyedi szerződése van, a szerződésben foglaltak szerint lehet eljárni.

2.4.1.1 Halasztás: Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, ami eredetileg egyeztetve lett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztetett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatási díjat elveszti, és a Szolgáltató valamint az Ügyfél között a jelentkezésről létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti.
Amennyiben ezt az Ügyfél írásban kéri, az 1 éves határidőn belül a halasztás mellett van lehetőség a befizetett, de fel nem használt szolgáltatási díj más termékbe vagy szolgáltatásba való áttételére.
A 2.4.1.1 pont, mint kiegészítés 2018. május 23-tól hatályos
2.4.2  Kézhezvétel alatt házhoz szállítás esetén a Magyar Posta kézbesítőjétől való átvétel napja értendő.
2.4.3  A visszatérítés érvényes a szállítási költségre is, amennyiben azt Vevő fizette.
2.4.4  A termékeket csak sértetlen állapotban a számla, vagy annak másolata ellenében áll módunkban visszavenni.
2.4.5  Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (pl. szoftverek, Coaching), valamint, ha a termék csomagolását a Megrendelő felbontotta.
2.4.6  Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, vagy szoftverek esetében már telepítette és aktiválta az éves liszenszet, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
2.4.7  A sértetlen termék visszaküldésének költsége a Megrendelőt terheli. Az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
2.4.8  A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával a Vevő a saját költségén küldi vissza a Szolgáltató címére. Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató köteles 30 napon belül visszatéríteni Vevőnek a vételárat. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
2.5  A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
2.6  Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vevő választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
2.7  A Cashflow Mérnök International Kft. megtesz mindent azért, hogy a www.cashflow-mernok.hu weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
2.8  Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi. A vevőnek lehetősége van újra megrendelni a terméket a helyes áron a tájékoztatás után.
2.9  A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

3. Adatvédelem
Adatvédelmi Tájékoztató >>>>

4. A termékekről
4.1  A www.cashflow-mernok.hu weboldalon megrendelhető könyveket és Online tanfolyam sorozatokat eredeti formájukban adjuk közre. A könyvek a szerzőik megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a szerző, a kiadó, a Cashflow Mérnök International kft. vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.
4.3  A weboldalon a könyvekhez, Online tanfolyamokhoz, szoftverekhez írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyeinek megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.
4.4  A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely könyv(ek), Online tanfolyam, szoftver  megvásárlása után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a könyvekben, Online tanfolyamokban, szoftver képzési videókban található adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére. Ily szempontból fontos a Vásárló aktív együtt működése, és erőfeszítése, hogy a megtanultakat saját magára, másokra alkalmazza. Ezzel kapcsolatban minden további nélkül kérhet segítséget a Szolgáltatótól.
4.5. A www.cashflow-mernok.hu honlapon megvásárolt Családi Élettervezés szoftver, Üzleti Tervező és Partnerkezelő modulban található adatok minden esetben a Vásárló gépén tárolódnak. A Cashflow Mérnök International Kft ilyen jellegű adatot nem tárol saját szerverén. Ezért bárminemű adatvesztésért felelősséget nem vállal. A szoftverben tárolt adatok biztonsági mentéséről a Vásárlónak kell gondoskodnia, vagy kérhet segítséget a Szolgáltatótól biztonsági mentés beállításában. Esetleg adatvesztés esetén nem élhet a pénz vissza igénylés jogával, mert a Vevő felelőssége a saját adatainak biztonsági mentéséről. A szoftverek minden használatkor automatikusan mentik az adatokat a gépre, így ha a gép meghibásodik és használhatatlanná válik a Vevő tudomásul veszi, hogy az adatai elveszhettek és ezért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5. Egyéb rendelkezések
5.1  A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem állnak kapcsolatban a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5.2  A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
5.3  A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
5.4  Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

6. Számlázás
A Cashflow Mérnök International Kft Elektronikus számlázást használ, más esetben, ha KATA-s vállalkozásba érkezik az utalás, akkor papíralapon számláz.
A mi szolgáltatónk tárolja 8 évig a számlát, számlaértesítő küldésekor a számla megtekinthető illetve letölthető a Szamlazz.hu oldaláról. Tehát Önnek NEM kell CD-re kiírnia!
6.1 A weboldalon vásárolt bármely termék vagy szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát. A számlák időpecséttel ellátottak, és a Szamlazz.hu E-számla rendszerén keresztül történnek, ahol 8 évig tárolják a Vevő számára a számlát.

A számla használata:
1. Letölti a magyar Acrobat Reader, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/
letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani

2. Megnyitja a tanúsítványtelepítő leírás oldalt itt: http://www.szamlakozpont.hu/alairasimportalas

3. Kattint a szállítói tanúsítvány telepítő linkre, itt: http://www.szamlakozpont.hu/certificates/szamlakozpont.cer

4. Végigcsinálja a 2 pontban olvashatóakat.

5. Ezzel az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

7. JOGLEMONDÁS

7.1 A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
7.2 Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a Termékek használata során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.